De vernieuwing

DAP GrouUncategorized

‘De tiid hâld gjin skoft…’ In amper vijf jaar tijd is er in onze dierenartsenpraktijk enorm veel veranderd. Niet alleen qua bezetting, van vier naar acht dierenartsen; maar ook in wat we doen en kunnen. Het in-huis-laboratorium geeft enorm veel meer mogelijkheden en vooral snellere diagnoses. De toegevoegde waarde van echoapparatuur heeft zich al meermalen bewezen en dat we zelf bacteriologisch onderzoek doen en kunnen bepalen voor welke antibiotica de ziekteverwekker gevoelig is, is tevens een grote vooruitgang.

Bloedonderzoek op orgaanfuncties doen we al een paar jaar in ons eigen lab. De nieuwste aanwinst op dat gebied  is een apparaat dat ook het bloedbeeld van patiënten kan bepalen. Het bloedbeeld wordt gevormd door de rode en de witte bloedlichaampjes. Daaruit kun je afleiden of er sprake is van bijvoorbeeld bloedarmoede of  ontsteking. Hoewel het volledig bloedbeeld ons zelden een specifieke diagnose biedt, is het heel gevoelig en geeft het vaak de eerste aanwijzing voor ziekte bij een patiënt.  Wanneer het bloedbeeld regelmatig wordt bepaald, kunnen we een trend waarnemen om de ernst van een ziekteproces aan te geven en te volgen of het proces verslechtert of verbetert. We lieten het bloedbeeld geregeld door een extern laboratorium doen, maar nu hebben we veel sneller een uitslag. Dat komt uiteraard de patiënt ten goede: hoe vlotter uitsluitsel, des te eerder weet je wat je te doen staat. Lees meer…