De opvolging?

DAP GrouUncategorized

Je zult wel denken, waarom ineens alweer nieuwe dierenartsen in Grou? Wel, al hoe geweldig mooi het vak van BISTEDOKTER Menno Wiersma is, ook zijn lichaam is behoorlijk gebukt gegaan onder ruim 30 jaar lange dagen maken en diensten draaien. De laatste twee jaar was hij reeds minder tussen het grootvee te vinden. Maar ook op het terrein van de gezelschapsdieren gaat Menno nu een stapje terug doen. Zonder op de details in te gaan, zijn beperkingen zijn gelukkig niet levensbedreigend. Grootste zorg voor de praktijk was dan ook om opvolgers te vinden. Fijn dat dit gelukt is dus! En… wat gaat ‘de bistedokter’ nu dan doen? Deeltijdwerken is de nieuwe norm, ook in bistedoktersland! Menno zal zo nu en dan nog op het spreekuur te vinden zijn. En reken maar dat er op de achtergrond best nog wel raad en daad nodig is. Het hele verhaal lezen? Dus die ‘bistedokter’ is dan ook absoluut niet zijn zwanenzang!