De vernieuwing

DAP GrouUncategorized

‘De tiid hâld gjin skoft…’ In amper vijf jaar tijd is er in onze dierenartsenpraktijk enorm veel veranderd. Niet alleen qua bezetting, van vier naar acht dierenartsen; maar ook in wat we doen en kunnen. Het in-huis-laboratorium geeft enorm veel meer mogelijkheden en vooral snellere diagnoses. De toegevoegde waarde van … Read More

Een hernieuwde kennismaking

DAP GrouUncategorized

Daniëlle van der Veen is in de praktijk in Grou als stagiaire terecht gekomen tijdens haar opleiding als dierenartsassistente. Na het afronden daarvan in 2019 heeft ze eerst elders gewerkt, maar al snel daarna is ze tevens als invalkracht in Grou ingezet. Vanaf januari 2020 heeft Daniëlle een deeltijdcontract in … Read More

Nieuwe dierenarts erbij

DAP GrouUncategorized

Vanaf 1 december is ons dierenartsteam uitgebreid met Marije Kamstra. Marije is opgegroeid in Terherne en in juli 2019 afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de Universiteit van Gent. Hierna is ze een aantal maanden werkzaam geweest bij een dierenartsenpraktijk elders in Fryslân. Marije zal vooral in de landbouwhuisdieren en de … Read More

Een nieuw gezicht bij de balie

DAP GrouUncategorized

Vanaf 1 december heeft onze assistente Sabine Vriesema de praktijk verlaten. Sabine heeft een nieuwe baan gevonden bij de bloedbank. We wensen haar heel veel succes met deze nieuwe uitdaging! Willy Pijl-Soepboer is haar opvolgster. Willy is in 2012 afgestudeerd als paraveterinair in Leeuwarden. Ze is een echte dierenliefhebber. Willy … Read More

Werelddierendag

DAP GrouUncategorized

Op 4 oktober is het werelddierendag. Maar eigenlijk is het bij ons op de praktijk alle dagen dierendag! Precies vijftien jaar geleden al eens verwoord in een Fryske Kolumn door de bistedokter: ‘https://www.bistedokter.nl/alle-dagen-dieredei/Alle dagen dieredei’.

Een nieuw gezicht, een nieuwe stem!

DAP GrouUncategorized

Het team van onze dierenartsenpraktijk is alsmaar aan het uitdijen. Dat heeft consequenties op allerlei terreinen. Kwaliteit en dienstbaarheid hebben altijd hoog in het vaandel gestaan bij onze praktijk en dat willen we blijven waarborgen. Daarom hebben we een nieuwe stap genomen. Om processen beter te stroomlijnen is per 1 … Read More

Huisdier vakantiechecklist

DAP GrouUncategorized

De zomervakanties zijn weer in aantocht. Reizen huisdieren mee of gaan ze in pension? Waar moet je dan overal aan denken? Hiervoor hebben we een checklist ontwikkeld.

Consult uitsluitend op afspraak

DAP GrouUncategorized

Het jaar is alweer lang en breed begonnen, maar het is nooit te laat om goede voornemens te ventileren. Het spreekuur beter spreiden was één van onze voornemens. Nu is het vaak heel druk en soms erg rustig op het open spreekuur. Dat kan beter. Maar dat kan alleen als … Read More