Historie

Image
In het begin van de 20e eeuw startte Gerrit Terpstra als veearts in Reduzum. Hij reed in zijn beginjaren visites op de motorfiets. Veel boerderijen waren daarnaast echter slechts over het water te bereiken. Terpstra’s ruim veertigjarige loopbaan werd doorkruist door twee wereldoorlogen, waarin hij beide keren ‘onder de wapenen’ werd geroepen. Vooral als paardenarts.
Image
In 1946 studeerde Terpstra jr. af en vanaf dat moment zette hij de praktijk een aantal jaren samen met zijn vader voort. Gedurende de tweede wereldoorlog werd zijn studie diergeneeskunde verstoord door een optreden als ‘aspirant paardenarts’ tijdens de mobilisatie en later door onderduiken.
Image
In 1955 nam Jan Wiersma de werkzaamheden van Gerrit Terpstra over en trad hij toe tot een maatschap met zijn zwager. Vooral in de jaren zeventig kwam er een grote golf van veranderingen. De ligboxstal kwam in beeld en de gezelschapsdieren gingen een steeds groter aandeel vormen in de werkzaamheden. De melkveehouderij intensiveerde en het werd drukker in de praktijk.
Image
De voormalige berging van de melkrijder naast het woonhuis kwam vrij en werd in 1975 door gekocht en verbouwd tot ‘praktijk voor kleine huisdieren’.
Image
Het spreekuur gebeurde eerst bij Wiersma aan huis. Er werd een bank in de hal gezet en de apotheek annex het kantoor deed tevens dienst als spreekkamer. Het tussenmuurtje in de hal diende als pispaaltje voor de reuen die langs kwamen. Daar had de vrouw des huizes al snel schoon genoeg van.
Image
Lolke Kalsbeek kwam werken bij de praktijk.
Image
In 1985 werd het voormalig gebouw van de woningbouwvereniging aan de Oedsmawei in Grou aangekocht om als ‘dependance’ te dienen. Grou was immers veel groter dan Reduzum en het was handiger dat de dierenarts daar kwam dan dat de Grousters naar Reduzum togen met hun huisdieren. Het vormde de aanzet tot de huidige situatie waarin de dependance zou uitgroeien tot de hoofdvestiging.
Image
Menno Wiersma (zoon van) volgde in 1990 zijn oom Gerard Terpstra op en Frank Schuurmans kwam een jaar later in de plaats van Wiersma sr. Het veterinaire kwartet werd snel daarna compleet met Eric Havik.
Image
In april 2013 kreeg onze praktijk versterking in de persoon van Kees Uil. Op 13 maart 2015 heeft Lolke Kalsbeek afscheid genomen na bijna 4 decennia werkzaam te zijn geweest in onze praktijk.